Sản phẩm chính hãng

Nhận hàng

Thanh toán

1 đổi 1 lỗi

kỹ thuật

Giao hàng nhanh

sản phẩm nổi bật

-50%
Original price was: 8.700.000 ₫.Current price is: 4.350.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.
Chọn mua

Combo phòng tắm

-55%
Original price was: 8.250.000 ₫.Current price is: 3.700.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 9.350.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
Chọn mua
-58%
Original price was: 11.200.000 ₫.Current price is: 4.700.000 ₫.
Chọn mua
-58%
Original price was: 12.800.000 ₫.Current price is: 5.400.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 11.550.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
Chọn mua
-58%
Original price was: 9.200.000 ₫.Current price is: 3.850.000 ₫.
Chọn mua
-58%
Original price was: 7.850.000 ₫.Current price is: 3.300.000 ₫.
Chọn mua
-52%
Original price was: 8.650.000 ₫.Current price is: 4.150.000 ₫.
Chọn mua
-55%
-56%
120.000 140.000 
-54%
Original price was: 175.000 ₫.Current price is: 80.000 ₫.
-55%
Original price was: 265.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 245.000 ₫.Current price is: 110.000 ₫.
Chọn mua
Xem tất cả

Thiết bị phòng tắm

-52%
Original price was: 8.650.000 ₫.Current price is: 4.150.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 6.800.000 ₫.Current price is: 3.400.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.230.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.300.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.
Chọn mua
-51%
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 830.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.000.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.400.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 870.000 ₫.Current price is: 435.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.240.000 ₫.Current price is: 620.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
Chọn mua
-53%
Original price was: 1.450.000 ₫.Current price is: 675.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.250.000 ₫.Current price is: 625.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.150.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.150.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.150.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Chọn mua
-54%
2.400.000 2.600.000 
-55%
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Chọn mua
-56%
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Chọn mua
-56%
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
Chọn mua
-56%
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
Chọn mua
-56%
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
Chọn mua
-56%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 800.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 2.450.000 ₫.Current price is: 1.100.000 ₫.
-56%
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
-55%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
Chọn mua
-56%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 800.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 1.900.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 3.100.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 310.000 ₫.Current price is: 155.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 310.000 ₫.Current price is: 155.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 340.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 125.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 140.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Chọn mua
Xem tất cả

Phụ kiện phòng tắm

-55%
-55%
Original price was: 265.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 245.000 ₫.Current price is: 110.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 70.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 175.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.400.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
Chọn mua
-50%
235.000 280.000 
-50%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 530.000 ₫.Current price is: 265.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 720.000 ₫.Current price is: 360.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 720.000 ₫.Current price is: 360.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 1.550.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 325.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 300.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 330.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 175.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 80.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 95.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 210.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 50.000 ₫.Current price is: 25.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 80.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 540.000 ₫.Current price is: 270.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 420.000 ₫.Current price is: 210.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 460.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 390.000 ₫.Current price is: 195.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 430.000 ₫.Current price is: 215.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 210.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 580.000 ₫.Current price is: 290.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 680.000 ₫.Current price is: 340.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 840.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 480.000 ₫.Current price is: 240.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Chọn mua
-50%
-50%
55.000 60.000 
-50%
55.000 60.000 
-50%
34.000 58.000 
-50%
75.000 85.000 
Xem tất cả

Thiết bị nhà bếp

-50%
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.840.000 ₫.Current price is: 920.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.920.000 ₫.Current price is: 960.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.600.000 ₫.Current price is: 800.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.100.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.100.000 ₫.
Chọn mua
Xem tất cả
-55%
Original price was: 6.700.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 2.700.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
Chọn mua
-55%
Original price was: 5.900.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.
Chọn mua
-55%
-55%
Original price was: 5.350.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
Chọn mua
-55%
-50%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Chọn mua
-50%
480.000 550.000 
-50%
-50%
Original price was: 420.000 ₫.Current price is: 210.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.
Chọn mua

Máy năng lượng mặt trời

-50%
Original price was: 8.700.000 ₫.Current price is: 4.350.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 10.800.000 ₫.Current price is: 5.400.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 13.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 14.400.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 17.400.000 ₫.Current price is: 8.700.000 ₫.
Chọn mua
-50%
Original price was: 21.600.000 ₫.Current price is: 10.800.000 ₫.
Chọn mua
Xem tất cả

Blog

Cách dùng vòi sen tắm nóng lạnh đúng cách, an toàn và bền

Cách dùng vòi sen tắm nóng lạnh đúng cách, hiệu quả, bền đẹp. Một số [...]

Top 5 sen cây inox 304 cao cấp chính hãng giá tốt 2024

Top 5 sen cây inox 304 cao cấp chính hãng giá tốt 2024. Mẫu sen [...]

Chính sách thanh toán

Dakisa áp dụng 2 hình thức thanh toán tới quý khách hàng để lựa chọn, [...]

Chính sách bảo mật thông tin

Dakisa không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu [...]

Chính sách đổi trả sản phẩm

CHÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM: Hàng chưa qua lắp đặt, sử dụng, còn nguyên bao [...]

Chính sách bảo hành sản phẩm

Trong thời gian sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trặc nào hoặc lỗi do [...]

Chính sách giao hàng Dakisa

Các đơn hàng ngoài nội thành hoặc xa hơn 20km sẽ được tính phí theo [...]

Thiết kế một căn phòng tắm mà cô ấy chắc chắn sẽ thích

Đối với phái nữ, phòng tắm chính là thiên đường thư giãn, mỗi cô gái [...]

Đối tác & Khách Hàng